De som kommer langveis fra

Det er også mange som kommer langveisfra og da gjerne fra Afrika og området rundt Afrika. Dette er fugler som tilbringer mye tid på vingene og ikke alltid er så lett for nordmenn å få øye på selv i de periodene hvor de tilbringer mye tid i Norge.

Tårnseiler

Fuglene i seilerfamilien er stort sett langdistansetrekkfugler. De er på vingene i lange perioder, noen i mange måneder i strekk. Man har hevdet at tårnseileren kan holde seg på vingen i opptil tre år, men dette er blitt motbevist de senere årene. Det man har kunnet bevise er at de faktisk kan holde seg å vingen i ti måneder i strekk, uten å landet. Dette er imponerende.
Den eneste grunnen til å lande er for å legge egg eller for å hvile litt. Både soving, parring og spising skjer i luften.
I Norge kan vi se tårnseileren i Sør-Norge hvis man er heldig. Den er helt avhengig av å ha tynne grener eller annet å lande på ettersom den har så korte bein at den ikke kan lande på flat mark. Så dette stiller strenge krav til dets habitat.

Rødnebbterne

Dette er den trekkfuglen som flyr lengst og på mange måter er den mest eksotiske av trekkfuglene. Den er svært spesiell fordi den faktisk trekker mot kjøligere strøk om vinteren, fordi det er her den finner mest mat. Den tilbringer vintrene i havområdene rundt Antarktis og er dermed den fuglen som trekker lengst av de fuglene vi kjenner til. Man har merket flere fugler og en av dem innehar rekorden for lengste trekk med et trekk på 17 500 kilometer, på under 6 måneder. Rødnebb terne har flere trekkruter, men viktige hekkeplasser ligger i Norge.

Rødstilk

Denne ruger i Nord-og Øst-Europa, men tilbringer vinteren i Afrika og varmere strøk. Norge er en yndet hekkeplass for denne, og rødstilken bygger reir i groper i bakken. Derfor liker den også å være i nærheten av myrer og vannområder.
Fuglen har et karakteristisk rødt nebb og lange røde bein, derav navnet. Kroppen er spraglet i mørkebrunt og hvitt. I flukt så ser man en tydelig langsgående hvitt vingebånd som er det som skiller den fra sine nærmeste slektninger. Den har også et variert lydregister.