Hjem

I Norge så er vi så heldig at vi både har en del fuglearter som overvintrer, men også en del arter som kommer langveisfra hver eneste vår. Nettsiden vår, vingeslag, er dedikert til de mange artene med spennende fugler som hvert eneste år flyr tilbake til våre skoger og vann for å bygge rede.

Kommer til Norge/Norden

Det er mange arter som tilbringer mye av vinteren ikke så langt fra oss, bare litt lenger nede på kontinentet. Så er de andre arter som kommer helt fra Afrika. Men uansett hvor de kommer fra så er det helt klart at når disse trekkfuglene kommer til Norge så kommer også våren!

Mars-april
Trostene, stær, bokfink, tjeld og linerle er noen av fuglene vi kan forvente å se i Norge i månedsskiftet mars-april. Disse artene har overvintret på kontinentet, gjerne i Storbritannia. Så de tåler lavere temperaturer enn de andre artene som kommer litt senere

mai-juni
I mai-juni så kommer resten av trekkfuglene. Her er det en god blanding av fugler fra kontinentet og flere som kommer langveisfra. Tårnseiler kommer helt fra Afrika, rødnebb terne kommer fra Antarktiske områder. Så det er stor spredning.

Avreise

Når det begynner å bli kaldere i Norge så er det på tide for fuglene å trekke nedover mot varmere strøk hvor det er lettere å finne mat. De aller fleste begynner å trekke i løpet av september, men noen begynner så tidlig som i juli. Grunnet klimaendringer så er det også noen av de tradisjonelle trekkfuglene som ikke lenger trekker så langt eller drar så tidlig.

Klimaendringer

Om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke det får bli en annen diskusjon. Det som vi kan slå fast er at trekkfuglene er en av artene som blir påvirket negativt av klimaendringene. Trekkfuglene har ikke lenger et slikt fast trekk som vi er vant til. Varmere vintre gjør at det er enklere for fuglene å finne seg mat der de er så de slipper å tilbakelegge lange distanser for å finne mat.

Vi vet ikke enda hvor stor påvirkning klimaendringene vil ha på trekkfuglenes bevegelser, utover at det er sannsynlig at man vil få flere arter som blir fastboende. Akkurat hvor de vil velge å bli er vanskelig å si. De kan enten velge å ikke flytte på seg for å bygge reir eller de kan velge å ikke dra fra hekkeområdene. Uansett om de velger å bli der de nå hekker eller de velger å bli der de nå overvintrer, så vil de påvirke mangfoldet.

Spennende å følge med på

Foreløpig så er det fremdeles et solid antall trekkfugler som legger ut på reise hver sesong og dette er noe som fugletittere i Norge venter med spenning på. Å se trosten, løvsangeren og andre på fuglebrettet eller i skogen er ikke bare tegn på lysere tider, det er også godt for helsen. Det er nemlig mange som nå mener at å se på fugler gir deg mer ro i sjelen. Noe å tenke på nesten gang man sitter med kikkert og holder øye med himmelen for å fange et glimt av en kjærkommen venn som vender tilbake til hekkeplassen!

Takk til vår sponsor Casinoer24.com for Økonomisk med Vingeslag.com