Fra kontinentet

Det er mange måter å dele inn trekkfugler på. Vi har valgt å se på hvor de holder til. Kontinentet i denne sammenhengen betyr da Storbritannia og hele Europa. Svært mange av de mest kjente og kjære av våre trekkfugler kommer herfra. Her er noen av dem:

Trostefamilien

Det er flere forskjellige fugler i trostefamilien og mange av dem er trekkfugler. Gråtrost, Svarttrost, Rødvingetrost. De er oppkalt etter fargene på fjærdrakten sin, så en gråtrost har grå fjærdrakt. Trostene kan være både insektetere og altetende.

Gråtrost
Gråtrosten har, som navnet tilsier, en grå fjærdrakt. Den er askegrå på oversiden av nakken, hodet og på sidene. Selve ryggen er kastanjebrun og dens forholdvis lange stjerten er sort. Buken og undergumpen har kraftige pilspissformede flekker mot en hvit bakgrunn. Så har den et guloransje nebb som slutter i en grå nebbspiss. Det er ingen forskjell på kjønnene i fjærdrakten.
Trosten har ikke en melodiøs sang, men mer en skvatrende ”prating”. Denne er spesielt tydelig i hekketiden hvor den jobber for å posisjonere seg i territoriet.

Ser man en gråtrost så ser man gjerne flere. Disse er en av de få trostene som ruger i kolonier og de kan angripe svært aggressivt hvis de føler seg truet. Et av de mest effektive angrepene er å bombardere inntrengere med avføring. Avføringen deres kan være skadelig for andre fuglers fjærdrakt og dette hjelper å holde kolonien trygg.

Begge foreldrene hjelper til med oppfostringen av ungene som forlater redet etter rundt 14 dager. De spiser stort sett meitemark, men gjerne også andre smådyr som de får tak i. Om høsten så er det bær, nedfallsfrukt og annet det går i. Hvar det vært en god høst med mye bær og det er god tilgang til mat så kan denne overvintre i nærheten av hekkeplassen.

Svarttrosten

Svarttrosten er kjent for sin vakre sang og er en av de største i Europa. Hannen kan veie opptil 125 gram og kan ha en vingelengde på 133 mm. Det er hannen som har den særegne og spesielle svarte fjærdrakten, mens hunnen er brun. De gamle hannene skiller seg enda mer ut med sine gule nebb og gule ringer rundt øynene. Svarttrosten har et svært variert habitat, noe som gjør at man finner denne over alt. Det er flere underarter og noen av dem er standfugl og noen er trekkfugl. Ofte er det mattilgangen som avgjør om de flytter på seg eller ikke. Grovt sett så regner man med at ca 61 prosent av bestanden i Norge trekker, mot 16 prosent i Danmark.
De spiser mye insekter, spesielt meitemarker, men også snegler og små virveldyr. Ellers så er det bær, frukt og frø det går i.
Sangen til svarttrosten er variert og i noen bestander, slik som i Australia, så er det bevist at de kan over 100 ulike fraser. Sangen er mest kompleks ved morgengry, mens sangen om dagen gjerne er avbrutt og kort. Det er hannen som har den mest komplekse sangen, mens hunnen svarer med korte fraser når hekketiden begynner.

Gransanger
Dette er en svært liten fugl, som hører til sangerfamilien. Den er ganske lik en løvsanger, men har en grønnbrun overside og en gråhvit underside. Både beina og nebbet er mørkt noe som gjør at mange kjenner den igjen.
Den veier bare rundt 8 gram og er 11 cm lang.
Dette er en fin fugl å ha i nærheten om man misliker edderkopper, for disse elsker edderkopper. De spiser også andre insekter, larver og pupper. Når høsten kommer så spiser de bær.
De legger to kull hvis forholdene ligger til rette for dette, hvor hvert kull har fra 4 til 7 egg. Rugetiden er på mellom 13 og 15 dager, og etter bare 12-15 dager så forlater fugleungene reiret.